ALPRA DESIGN
 

Alpra I avtor I kontakt I reference I oblikovanje I ilustracije I koledarji I Avtovizije I Fotovizije I Noordung I sne�ni gradovi

 

 

Aleksander Praper - Alpra

Rojen je v Slovenj Gradcu. Osnovno šolo je obiskoval v Mežici, kjer biva še danes. Po uspešno opravljeni Gimnaziji na Ravnah na Koroškem se je po priporočilu šole vpisal na višješolski študij strojništva v Mariboru, ker pri nas ni študija avtomobilskega oblikovanja, ki ga je zanimalo že od nekdaj. Višješolski študij je zaključil leta 1998. Leta 2010 je diplomiral na univerzitetnem študiju inženirskega oblikovanja, na Fakulteti za strojništvo v Mariboru.

Alpra-Aleksander Praper

Aleksander Praper - Alpra v muzeju starodobnikov

 

Ri�e od rane mladosti. �e posebej se je v risanju avtomobilov usmeril na koncu osnovne �ole. Prvo samostojno razstavo je imel v osmem razredu (leta 1990), na Osnovni �oli Me�ica, na pobudo likovnega u�itelja g. Stojana Brezo�nika. Pozitivni odzivi na razstavi so ga vzpodbudili, da se �e bolj posveti risanju lastnih idej avtomobilov. Leto kasneje je vzpostavil stik z oblikovalskim centrom tovarne BMW (D). Z njihovo pomo�jo (orodja in materiali) je leta 1991 izdelal model lastne vizije BMW serije 7 v merilu 1:10 in ga odnesel tudi predstaviti v oblikovalski center. Na predlog Hansa Brauna, takratnega vodje notranjega designa v BMW-ju, se je udele�il mednarodnega nate�aja Art Centra College of Design (CH). Uvrstil se je v finale, kot najmlaj�i finalist. Skupaj z ostalimi finalisti nate�aja je leta 1993 razstavljal na �enevskem avtomobilskem salonu. Istega leta je svoje oblikovne �tudije razstavil tudi v �olskem centru Epicentrum v Ljubljani in na Gimnaziji Ravne na Koro�kem. Na Ljubljanskem avtomobilskem salonu, pod okriljem revije Avtomagazin, sta svoje zamisli razstavila skupaj z Robertom Le�nikom.

Leta 1994 je z raziskovalno nalogo o avtomobilskem oblikovanju osvojil prvo mesto v svoji kategoriji v koro�ki regiji. Na pobudo priznanega fotografa, g. Toma Jeseni�nika, je v zalo�bi �ZP Voranc iz Raven na Koro�kem izdelal prvi koledar z lastnimi risanimi vizijami avtomobilov in pri�el ekskluzivno serijo avtomobilskih oblikovalskih koledarjev, ki se �e nadaljuje. Marca leta 1995 mu je podjetje HIT Katedra organiziralo razstavo v Novinarskem klubu v Mariboru. Po objavi zamisli BMW-jev bli�nje prihodnosti v "Delu na kolesih", ga je kolega pregovoril, da je na steno njegove gara�e narisal eno izmed objavljenih skic (BMW Z3) v naravni velikosti. Po nepretrganih 35 urah risanja je bila gotova prva njegova tovrstna risba. V za�etku leta 1996 je razstavljal skice svojih idej in demonstriral potek risanja avtomobilov na Salonu najhitrej�ih avtomobilov v Ljubljani, pod okriljem revije Avto Foto Market. Pozno v jeseni je v Mariboru na steno narisal svojo drugo risbo v naravni velikosti, njegov predlog za predelavo serijskega BMW Z3.

Aleksander Praper - Alpra

Posebna ljubezen do natan�nega ro�nega dela - risanje starodobnika za dobrodelno dra�bo.

 

Maja leta 1997 je pri�el pripravljati avtomobilsko oddajo Avtomanija na Koro�kem radiu. Par mesesev kasneje pa je objavljati avtomobilske �lanke tudi v koro�kem mese�niku Prepih. Razstavljal je �e "Pri Drofelniku", v �rni na Koro�kem ter na sre�anju eksoti�nih avtomobilov v Mariboru. Za omenjeno sre�anje je pripravil tudi ilustracijo futuristi�nega avtomobila za prospektni material. V podjetju Johnson Controls NTU, v Slovenj Gradcu, je preko novoletnih praznikov na tekstilne �aluzije narisal edinstveno risbo lastne vizije super�portnega avtomobila. Leta 1998 se je prvi� udele�il tradicionalne gradnje sne�nih gradov, v Podpeci nad �rno na Koro�kem. Od takrat je Aleksandrova ekipa stalno prisotna na tej prireditvi. Od leta 1998 je skoraj 10 let deloval kot mentor kro�ka risanje avtomobilov na me�i�ki osnovni �oli. Oktobra 1998 je razstavljal v Bildungsheimu Sodalitas v Tinjah (A) in v hotelu Peca, Me�ica.

V letu 2000 je Aleksander sodeloval pri projektu Formula S na Fakulteti za strojni�tvo v Mariboru. Kot �tudent in�enirskega oblikovanja je bil zadol�en za oblikovanje dirkalnika in pridobivanje sponzorstev. Z ekipo so poleti od�li tudi na mednarodno tekmovanje v Anglijo, kjer so osvojili 10. mesto in postali najboljša ekipa celinske Evrope ter ekipa, ki je dobila posebno nagrado za zgledni "team spirit". Spomladi leta 2001 je razstavljal na Gimnaziji Ravne na Koro�kem, v jeseni pa v razstavi��u Tehni�nih fakultet, v Mariboru. Napisal je nakaj �lankov o oblikovanju avtomobilov za revijo Avto + �port. V jeseni je skupaj s prijatelji iz ekipe Formula S (2000) ustanovil internetni avtomobilski magazin: www.avtoin.com. V letu 2002 je pripravljal oddaje Za volanom, na radiu �tajerski val. Svoja dela pa je razstavil v gosti��u Stari Ilir v Limbu�u ter ob otvoritvi nove linije podjetja Grammer v Slovenj Gradcu. V jeseni je oblikoval unikatni avtomobil za jubilejne kovance ob 50 letnici Preventa.

razstava STINIUS Dravograd

Na razstavi ustvarjalnega zdru�enja STINIUS, v Dravogradu, ob za�etnem idejnem projektu el. avtomobila Chebela

 

Leta 2003 je, v okviru "Meseca oblikovanja", pripravil tri razstave. V avtomobilskem salonu Avta Triglav (Ljubljana) so bile na ogled ideje avtomobilov znamk Alfa Romeo, Lancia in Fiat. V aalonu Avta Aktiv (Ljubljana) je bila pregledna razstava -12 let oblikovalskih idej BMW-jev. Tik pred novim letom pa se je razstava alf, lancij in fiatov ponovila �e v Kopru, v avtomobilskem salonu podjetja Avto plus. V za�etku leta 2004 se je skupaj z delom ekipe spletne strani www.avtoin.com priklju�il spletni strani www.mobisux.com, ki je s tem pridobila tudi avtomobilske tematike. Poleti pa se je oddaji Avtomanija na Koro�kem radiu pridru�ila nova oddaja s testi avtomobilov - Za volanom.

V za�etku leta 2005 je postal del avtomobilske novinarske ekipe Siola. V juniju je rastavljal na Gimnaziji Ravne na Koro�kem, v juliju pa ob sre�anju dr�avnikov pri Najevski lipi. Jesen je zaznamovala izdelava drugega modela po lastni zamisli - tokrat luksuznega Audijevega kupeja. V letu 2006 je pri�el sodelovati pri razvoju oblike za zavorno lu�ko na motorni �eladi, v jeseni je svoj model luksuznega Audijevega kupeja in model zavorne lu�ke razstavljal na Oblikovalskem bienalu v Ljubljani. Isto leto je pripravil super�portno evolucijo audijevega kupeja. V letu 2007 se je pri�el ukvarjati tudi z grafi�nim oblikovanjem in oblikovanjem spletnih strani. Konec leta je prekinil sodelovanje s Siolom in novinarsko delovanje preusmeril na avtomobilsko spletno stran www.avtovizije.com.

Aleksander Praper - Alpra

Tradicionalno podpisovanje koledarjev, preden gredo v roke kupcev.

 

Aleksander je leta 2008 svoje avtomobilske dizajne razstavljal skupaj s študenti smeri In�enirsko oblikovanje v galeriji Media Nox, v Mariboru. Na mednarodno oblikovalsko razstavo BIO se je uvrstil nov design varnostne lu�ke na �eladi. V letu 2009 je postal �lan koroškega ustvarjalnega projekta Sti�i��e inovativnosti in ustvarjalnosti "STINIUS". V septembu se je pridru�il konzorciju podjetij, ki razvijajo prvi slovenski mestni elektri�ni avtomobil "Chebela". Zasnoval je obliko koncepta ter kasnejšo izbrano kon�no obliko. V oktobru je, kot eden izmed devetih koroških oblikovalcev, razstavljal plakat na temo "avtomobilsko oblikovanje", v �asu "Dnevov ustvarjalnosti in inovativnosti na Koro�kem". V novembru je registriral podjetje ALPRA DESIGN in, po ve� letih delovanja v okviru drugih zalo�nikov, prevzel zalo�ni�tvo svojih koledarjev.

Podzemlje Pece

Razstava koledarja ALPRA DESIGN 2014 v podzemlju Pece.


Chebela buggy

Septembra leta 2010 je bila, po 13 letih in skoraj 800 oddajah, ukinjena avtomobilska oddaja Avtomanija, na Koroškem radiu. Novinarsko delovanje je v celoti usmeril na avtomobilski portal Avtovizije.com in se intenzivneje posvetil tudi fotografiji, kjer deluje pod oznako Fotovizije. V letu 2013 je razstavljal v Domu starejših Fara in v edinstveni podzemni dvorani Podzemlja Pece, kjer je razstavljal tudi v letu 2014. Na lokalnih volitvah je kandidiral kot edini nevtralen samostojni kandidat v ob�ini Me�ica, dosegel odli�en rezultat in bil izvoljen za ob�inskega svetnika. V letu 2015 je, za namen testiranja pogonskega sklopa, oblikoval zunanjost poenostavljene "buggy" izvedbe elektri�nega avtomobil�ka Chebela. Pridru�il se je ekipi, ki razvija napredno oblikovane torbe za motocikle.

Noordung One e-bike

Predserijski prototip stilskega hi-tech elektri�nega kolesa Noordung No. 02


Aston MArtin St. Gallen razstava

V letu 2016 je �e štirinajsti� gradil sne�ne gradove pod Peco in se s svojo ekipo osmi� uvrstil med prve tri. V februarju je v MKC Slovenj Gradec pripravil razstavo koledarja ALPRA DESIGN 2016 in predavanje o 22-letni tradiciji in razvoju teh posebnih avtomobilsko - oblikovalskih koledarjev. Aleksander je �lan "start-up" ekipe Noordung d.o.o. Zadol�en je za obliko stilskega ultra-lahkega visoko-tehnološkega elektri�nega kolesa Noordung. Kolo je uradno predstavitev za javnost do�ivelo konec junija 2017, v okviru posebnega dogodka pri Aston Martinu St. Gallen. Posebej za dogodek je pripravil tudi razstavo oblikovnih predlogov za stilsko prilagoditev kolesa Noordung razli�nim modelom avtomobilov Aston Martin.

Ustvarjanje koledarja

Osnova za vsako oblikovanje - grafi�no ali industrijsko, so ro�no izdeelane skice. Tudi koledarji ALPRA DESIH

V letu 2018 je izšel jubilejni 25. eksluzivni stenski koledar ALPRA DESIGN. Jubilejno leto je prineslo tudi predstavitev tradicije teh posebnih koledarjev in kolesa Noordung na razstavi Future mobility, v upravni stavbi Gospodarske zbornice Slovenije, kjer so bili novembra in decembra predstavljeni prese�ki slovenske avtomobilske industrije. V novembru je Aleksander na lokalnih volitvah nastopil s svojo nevtralno listo Me�ica brez meja. Osvojili so 16 % glasov in pridobili tri mandate. Konec leta pa je elektri�no kolo Noordung doseglo zrelost za serijsko proizvodnjo.


Prispevki o Aleksandru so bili objavljeni:

- V revijah in �asopisih: Avto magazin, Ve�er, Slovenec, Delo, �urnal, 7D, Dnevnik, Koro�ki fu�inar, Prepih, Avto+�port, Avto Focus, Finance, Avto Foto Market, Motorevija, Mobil, Ajn�tajn...

- V televizijskih oddajah: TV Avtomagazin, 10.000 obratov, VTV Magazin, VTV Dobro jutro, Net TV, TV pika...

- Na radijskih postajah: Koro�ki radio, Radiu Tr�i�, Radio Maribor, Radio �tajerski val.

- Na spletnih straneh: Siol, Ve�er, Delo, �urnal, Avtomobilizem, Caranduser, Avtofotomarket, Avtoin, Avtomagazin, Avto.info, Volan, Avto arena, Avto.over.net, Arhivo, Terenec...

 

 

Vsebina spletne strani je avtorsko delo! V skladu z zakonom o avtorskih pravicah je last Praper Aleksandra. Vsaka nedovoljena uporaba vsebine, objavljene na tej strani, je kaznivo dejanje. O mo�nosti uporabe prispevkov se je potrebno dogovoriti z avtorjem!